Radionica u Plavu

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) organizovao je 18. Decembra 2012. god. jednodnevnu radionicu u Plavu na temu: "Aktivno ucesce gradjana u donosenju odluka na lokanom nivou".

 Cilj organizovanja ove radionice bio je kreiranje modela za unapređenje saradnje između predstavnika lokalne samouprave i nevladinih organizacija, odnosno mehanizma koji će omogućiti veće građansko učešće u procesu donošenja i implementacija javnih politika na lokalnom nivou. Učesnici radionice bili su predstavnici lokalne samouprave, nevladinih organizacija i medija iz opstina obuhvacenih projektom koji su imali priliku da diskutuju o mogućnostima kreiranja modela dobre saradnje između predstavnika lokalne samouprave i civilnog sektora. Pored diskusije, učesnici radionice su radili na kreiranju mehanizma koji će unaprijediti saradnju lokalne samouprave i civilnog društva i omogućiti veće uključivanje civilnog sektora u procesima odlučivanja u lokalnim samoupravama.

Radionica je ujedno i peta aktivnost u okviru projekta "Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori" koji Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) realizuje u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata (PARTNERS) iz Albanije. Projekat prekogranicne saradnje finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori iz druge komponente Instrumenta za pretpristupnu podrsku 2007-2013.