Vodič za pružanje usluga Resursnog centra za OCD u Crnoj Gori

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gor predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i naših partnera CRNVO
Lokalnih resursnih centara: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra a koji je podržan od strane Evropske unije. 

 

U okviru Resursnog centra za organizacije civilnog društva biće organizovan niz programa za jačanje kapaciteta, veliki broj javnih događaja i sastanaka. Uporedno organizacije civilnog društva imaju pravo da koriste help desk usluge Resursnog centra za organizacije civilnog društva kao i usluge lokalnih resursnih centar. Vodič za pružanje usluga pruža informacije o help desk uslugama Resursnog centra i lokalnih resursnih centara, vrsti usluga i načinu korišćenja. Evaluaciji usluga i evidenciji korisnika. Resursni centar ostaje otvorena prva adresa svim organizacijama civilnog društva i pojedincima koji planiraju da u formi udruženja i organizacija doprinesu razvoju društva u svim segmentima.