CRNVO tim

U Centru za razvoj nevladinih organizacija trenutno radi tim od 10 osoba.

Ana Novaković
Izvršna direktorka

 Ana Novaković je rodjena 20. decembra 1985.u Podgorici. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici 2007. Zahvaljujuci odličnom uspjehu i visokom prosjeku u toku studiranja, dobitnik je nekoliko studentskih nagrada. Zapošljena je u Centru za razvoj nevladinih organizacija kao programska asistentkinja u septembru 2007. godine. Od 2008. obavljala je funkciju šefice Odjeljenja za medjusektorsku saradnju i reformu javne uprave u CRNVO-u, a od oktobra 2009. je na poziciji izvršne direktorke.

Do sada je učestvovala u brojnim projektima od velikog značaja za poboljšanje saradnje između lokalnih samouprava i NVO, kao i Vlade i NVO u Crnoj Gori. Takođe, pohađala je preko 20 seminara i obuka iz različitih oblasti koje se odnose na civilno društvo. Trenerica je i konsultantica za NVO u oblasti “ Upravljanje projektima finansiranim iz EU“, ”Strateško planiranje”, “Menadžment projekta” i “Pisanje prijedloga projekta”. Koautorka je publikacija: „ Jačanje odgovornosti i transparentnosti lokalne samouprave u Crnoj Gori“, „ Učešće civilnog društva u jačanju odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou“ „ Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja“ , “Godišnji izveštaj o saradnji lokalnih samouprava i nevladinih organizacija u Crnoj Gori u 2007.godini” kao i istog izvještaja za 2008. godinu.

Trenutno pohađa magistarske studije na Pravnom fakultetu u Podgorici, smjer međunarodno javno pravo.

 

Lidija Knežević
Koordinatorka programa za unaprijedjenje pravnog i institucionalnog okvira

 

Knežević Lidija je rođena 24. novembra 1980. godine u Baru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici. U Centru za razvoj nevladinih organizacija angažovana je na poslovima koordinatora programa za unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD. Član je Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada Podgorice. Takođe je koordinator lokalnog odbora Podgorica ,,Koalicije Saradnjom do cilja”.

Učestvovala je u brojnim projektima od velikog značaja za poboljšanje saradnje između lokalnih samouprava i NVO, kao i Vlade i NVO u Crnoj Gori. Članica je CRNVO tima trenera u oblasti ,,Učešće građana u kreiranju javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou” i ,,Strateško planiranje”. Koautorka je publikacija i izvještaja: ,,Priručnik za primjenu Kodeksa dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka”, ,,Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji”, ,,Godišnji izvještaj o primjeni Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija za 2012.god.” i ,,Godišnji izvještaj o primjeni Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona za 2012.god. Učesnica je više različitih seminara na teme razvoja civilnog društva, evropskih integracija i demokratije kao i brojnih konferencija, treninga i radionica. Takođe, završila je Školu evropskih integracija, u organizaciji Evropskog pokreta u Crnoj Gori, CGO i CRNVO. U Centru za razvoj nevladinih oganizacija radi od marta 2010. godine. 

Zorana Marković
Programski asistent

Zorana Markovic je rodjena 04.12.1973. u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U Centru za razvoj nevladinih organizacija angažovana je programu za unaprijedjenje pravnog i institucionalnog okvira organizacija civilnog društva.

Učestvovala je u mnogim projektima od velikog značaja unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za saradnju kako Vlade i NVO tako i lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Učestvovala je u implementaciji velikog broja EU projekata.

Govori engleski i njemacki jezik.

 

 

 

Radoš Mušović 

Koordinator programa za jačanje kapaciteta

 Radoš Mušović je rođen 27. aprila 1990. na Cetinju. Osnovnu školu i Gimnaziju je završio u Budvi. On je osnovne studije novinarstva završio na Fakultetu političkih   nauka u Podgorici. Dugogodišnji je koordinator za jačanje kapaciteta u Centru za razvoj nevladinih organizacija kao i član Zajedničkog odboru između EU i Crne Gore   u okviru Evropskog ekonomskog i socijalnog savjeta. Član je Operativnog tijela zaduženog za praćenje informisanja gradjana o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji,   formiranog od strane Vlade Crne Gore. On je član CRNVO tima trenera i trener u polju pisanja projekata, javnog zastupanja, jačanja zajednice, PR i komunikacija. U   okviru svog angažmana kao eksperta za jačanje kapaciteta u okviru Regionalne TACSO Kancelarije u Sarajevu, radio je u saradnji sa TACSO kancelarijom i Evropskom   komisijom na TACSO aktivnostima koja su se ticala slobode medija na Zapadnom Balkanu kao i na mnogobrojnim regionalnim dogadjajima. Usavršavao se u okviru   velikog broja programa sa posebnim fokusom na proces EU integracija i komuniciranja EU uz podršku EU, Vlade Kraljevine Švedske, Vlade Republike Letonije i dr.   Posjeduje master sertifikat iz EU prava i ekonomije u okviru Intenzivnog programa - pravo i ekonomija Evropske unije (RGSL, Letonija). Takođe je proglašen za   najboljeg govornika Univerziteta Crne Gore.

 

 

 

Nevena Bulatović
Poslovna sekretarica

Nevena Bulatović  je rodjena 23. 01. 1975. godine u Podgorici. Zavrsila je Srednju ekonomsku skolu ,, Mirko Vesovic” u Podgorici. Takodje je zavrsila Ženske studije u Centru za žensko i mirovno obrazovanje,, Anima “ u Kotoru, kao i Školu demokratije pri Centru za građansko obrazovanje. Trening Prikupljanje sredstava za organizacije civilnog društva -  TACSO kancelarija u CG  i Škola o pregovorima o pristupanju EU i fondovima Evropske unije u organizaciji CRNVO - a. Odlicno govori engleski jezik.