BCSDN poziv

09/29/2015 - 18:33

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) i njeni članovi pozivaju organizacijije iz Albanije, Bosne i Hercgovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije da dostave prijedloge aktivnosti u sklopu projekta IPA FPA ''Acquis balkanskog civilnog društva-Jačanje javnog zastupanja, monitoring kap

Aquis balkanskog civilnog društva /Matrica

09/29/2015 - 18:22

U okviru projekta „Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva" finansiranog od strane Evropske unije, Balkanska mreža za razvoj