BCSDN poziv

Uto - 29 Septembar,2015 - 06:33:08

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) i njeni članovi pozivaju organizacijije iz Albanije, Bosne i Hercgovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije da dostave prijedloge aktivnosti u sklopu projekta IPA FPA ''Acquis balkanskog civilnog društva-Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva''.

Aquis balkanskog civilnog društva /Matrica

Uto - 29 Septembar,2015 - 06:22:23

U okviru projekta „Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva" finansiranog od strane Evropske unije, Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) objavila je Matricu za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.Centar za razvoj nevladinih organizacija je u ulozi nacionalnog parnera na projektu predstavio Matricu na konferenciji "Razvoj civilnog društva" kao i na kick off-u i sastanku zainteresovanih strana koji su održani krajem prošlog mjeseca.