programi1

programi2

 programi3

 programi4

 programi5

 programi6

.

Roll Up100cm

Okrugli sto


„Sistem obezbjeđenja kvaliteta u radu nevladiih organizacija u Crnoj Gori "

Pozivamo Vas da učestvujete na okruglom stolu na temu „Sistem obezbjeđenja kvalteta u radu nevladiih organizacija u Crnoj Gori", koju organizuje TACSO kancelarija (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) u Crnoj Gori u saradnji sa Kancelarijom za saradnju s nevladinim organizacijama Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) - Resursnim centrom za nevladine organizacije u Crnoj Gori.

Akcionim planom realizacije Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori 2014-2016 predviđeno je organizovanje tri skupa radi promovisanja znacaja i koristi od uvodjenja sistema kvaliteta u rad organizacija civilnog društva, posebno u kontekstu uticaja na povećanje njihovog legitimiteta i odgovornosti. U vezi sa tim,TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa CRNVO i Kancelarijom za saradnju s nevladinim organizacijama, organizuje 3 skupa za nevladine organizacije u Crnoj Gori i to u Bijelom Polju (za sjeverni dio CG), Budvi (za juzni dio CG) i Podgorici (za centralni dio CG).

Opširnije...

Javna debata o 10. pregovaračkom poglavlju Informatičko društvo i mediji

U Podgorici je juče, u organizaciji Kancelarije glavnog pregovarača, Delegacije EU u Crnoj Gori, Britanske ambasada Podgorica i Britanskog savjeta u Crnoj Gori, održana javna debata o 10. pregovaračkom poglavlju Informatičko društvo i mediji.

Na skupu su govorili: državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, program menadžer u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Patrik Šmelcer, član Pregovaračke grupe za 10.
poglavlje prof. dr Anđelko Lojpur i načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije i šefica Radne grupe za 10. poglavlje Ružica Mišković.

Opširnije...

Peti sastanak Operativnog tijela

Juče je u prostorijama Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija MVPEI održan peti sastanak Operativnog tijela zaduženog za sprovođenje Startegije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018. Na sastanku je razmatran i usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2015. godinu.
Drugim godišnjim akcioni planom, za 2015. godinu, planirano je 117 aktivnosti, u potpunosti je realizovano 112, djelimično je realizovana jedna a 4 aktivnosti su odgođene za 2016. godinu. Stepen realizacije je 95,73%, što je ocijenjeno kao uspjeh od strane članova Operativnog tijela.

Opširnije...

Održan Microsoft NGO Connection Day

Danas je u Podgorici u Hotelu Apart Premier održan Microsoft NGO Connection Day koji je organizovao TechSoup Balkans u saradnji s Microsoftom, Centrom za razvoj nevladinih organizacija CRNVO i Fondacijom Dokukino. Na događaju je učestvovalo preko 30 predstavnika/ca nevladinih organizacija iz Podgorice i drugih gradova Crne Gore.
Ispred CRNVO na dogadjaju su prisustvovali Nevena Bulatović, Zorana Marković i Radoš Mušović. Radoš Mušović, koordinator programa za jačanje kapaciteta je govorio u okviru sesije Tehnologija i NVO govorio o načinu na koji crnogorske NVO koriste tehnologije da bi komunicirale sa svojim zajednicama i predstavio je najveće greške koje NVO prave u komuniciranju sa istim.

Opširnije...